Plåtslageri

Plåtslageri är ett hantverk som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Från början härstammar det i från harneskmakare som smidde rustningar till adelsmän och kungar. På 1200-talet kom de första koppartaken men det dröjde en tid till innan man såg detta i någon större omfattning. För 200 år sedan började man att valsa plåt vilket gjorde att det blev enklare och billigare att använda sig av plåt. Än idag är plåtslageri ett hantverk som kräver god yrkeskunnande och det behövs en känsla för plåt i händerna för att bli en duktig hantverkare. Det krävs både hand och huvud för att bli en duktig plåtslagare.

För att bli plåtslagare är det vanligaste vägen att gå Byggprogrammet på gymnasiet och där välja plåtinriktning. Under den 3:årig utbildningen blir eleven knuten till ett plåtslageri där den går som lärling under utbildningens gång. Efter avslutad gymnasieutbildning fortsätter lärlingstiden tills rätt antal timmar uppnås och plåtslagaren får då avlägga ett yrkesprov. Vi på Svarteborgs Plåt AB älskar att föra vår yrkesstolthet vidare och vi har alltid lärlingar hos oss, både från gymnasieskolan men även vuxenlärlingar. Att arbeta som plåtslagare är ett fritt och rörligt jobb och mycket av arbetstiden bedrivs utomhus. Idag finns moderna maskiner som underlättar mycket av hantverket och detaljerna förtillverkas inne i plåtverkstaden. Våra duktiga plåtslagare utför allt från standardlösningar till avancerade specialanpassade plåtarbeten.

Våra verkstäder i Svarteborg & Kungshamn är utrustade med moderna effektiva maskiner och vi uppgraderar kontinuerligt vår maskinpark och handverktyg. Vi använder oss av tidsrapporteringssystem  med kalenderfunktion, alltför att arbetet ska gå så effektivt som möjligt.