Hallar

Vi utför hallbyggnation ihop med vårt dotterbolag Wiktorssons Byggservice AB. Några exempel på vad vi bygger är maskinhallar, varmgarage, lösdriftsstallar samt ridhus. Vi utför helhetslösningar från grundarbete till sista vindskivan eller enbart delar av projektet.

Våra hallar utförs i både trä- och stålkonstruktion. Vi skräddarsyr våra hallar efter kundens önskemål och erbjuder olika sorters konstruktioner & materialval. Stålkonstruktion är bra för stora hallar med öppna ytor.  Träkonstruktion ger fördelar såsom enklare att utföra om- och tillbyggnationer i efterhand och kunden får lättare att utföra vissa delar av arbetet på egen hand om så önskas.

Vi hjälper dig gärna att räkna på dina kommande projekt!